Dom za psihički bolesne odrasle osobe Biser 


Dobrodošli

Dom Biser za psihički bolesne odrasle osobe u Ivanić Gradu privatna je ustanova otvorena 1.12.2008.g.

Dom ima smještajni kapacitet od 32 kreveta te pruža usluge smještaja u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama te u apartmanskom smještaju.

Sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi sklopljen je ugovor za 9 korisnika dok se ostali smještajni kapacitet popunjava sklapanjem privatnog ugovora.

Brigu o korisnicima vodi stručno medicinsko osoblje pod nadzorom liječnika specijaliste opće prakse.Posjetitelj broj:


ravnatelj doma:
Anto Zrakić, dipl.ing.
tlf: 01/2883-028
email: anto@dom-biser.hr