Dom za psihički bolesne odrasle osobe Biser 


Dom Biser statut

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Dokumentacija potrebna za smještaj

Povjerenstvo za bolničke infekcije

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o službenoj tajni

Protokol o primjeni restriktivnih postupaka

Protokol za prijavu i istraživanje sumnje

Protokol za slučaj nedopuštenog udaljavanja

Protokol za slučaj smrti korisnika

Poslovnik o radu Tima za kontrolu bolničkih infekcija

Pravilnik o imovini korisnika

Pravilnik o radu

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Poslovnik o radu upravnog odbora

Godišnji plan i program

Godišnje izvješće o informiranju 2020

Financijsko izvješće

Odluka o zabrani uzimanja alkohola i drugih opojnih sredstava

Odluka o zaštiti nepušača

Poslovnik o radu povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Program za sprečavanje i suzbijanje širenja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Godišnje izvješće o informiranju 2022

Upitnik za samoprocjenu

Godisnje izvjesce o informiranju 2023
Posjetitelj broj:ravnatelj doma:
Anto Zrakić, dipl.ing.
tlf: 01/2883-028
email: anto@dom-biser.hr